Forbind en Raspberry Pi til WiFi

Udgivet af Sims den

At tilslutte en Raspberry Pi til WiFi netværket/internettet kan være svært, med mindre du har installeret et GUI (Grafisk bruger interface), eller blot indsætter et netværks-kabel i RJ45 porten på Raspberry’en og din router.

Har du ikke nogen af de muligheder kan det også klares via kommandoer, lidt mere besværligt, men muligt.
Tilslut et netværkskabel fra Raspberry’en til din router, og forbind via SSH. Eller indtast kommandoerne direkte med tilsluttet tastatur.

Start med at åbne “interfaces” via nano:

sudo nano /etc/network/interfaces

Sørg for at filen ser sådan her ud:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Gem ved at trykke CTRL og O (Ikke nul), afslut med CTRL og X.
Bemærk den sidste linje “/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf”, det er her vi indtaster informationerne om det trådløse netværk, vi ønsker at forbinde til. Åben filen i nano:

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Du kopierer og indsætter nu følgende:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="NAVNET PÅ DIT NETVÆRK"
    psk="KODEN TIL DIT NETVÆRK"
    key_mgmt=WPA-PSK
}

Bemærk hvordan filen er formateret, der må IKKE være mellemrum mellem “ssid”, “psk” og “key_mgmt”, og det efterfølgende. Linjen nederst (key_mgmt=WPA-PSK) henviser til et privat netværk med WPA kryptering, både version 1 og 2. Her skal du oftest ikke ændre noget, med mindre du er i en virksomhed eller på et skole netværk.

Ændre de 2 linjer “ssid” og “psk”, så de passer til dit netværk. Gem ved at trykke CTRL og O (stadig ikke nul), afslut med CTRL og X.

Du mangler nu bare at genstarte Raspberry’en, med denne kommando:

sudo reboot

Alternativt kan du nøjes med at genindlæse netværet med følgende kommando. Du mister dog forbindelsen, hvis du er forbundet fra fjern computer.

sudo service networking reload

Når raspberry’en er startet op igen, kan du teste din super-duper-trådløse forbindelse, ved at åbne browseren… Eller med denne kommando:

ifconfig

Du burde se noget ligende dette:

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 80:1f:02:aa:12:58
   inet addr:192.168.1.8 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
   RX packets:154 errors:0 dropped:173 overruns:0 frame:0
   TX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
   collisions:0 txqueuelen:1000
   RX bytes:32399 (31.6 KiB) TX bytes:13036 (12.7 KiB)